piec na zużyty olej

domach jednorodzinnych) stosuje się obieg wymuszony.

piec na zużyty olej
W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą.

W większych instalacjach stosuje się wyłącznie systemy z wymuszonym obiegiem.

Z uwagi na to, iż ogrzewanie grawitacyjne wymaga zastosowania rur o większej średnicy i wię.

Widok do druku:

piec na zużyty olej