fotowoltaika koszalin

fotowoltaika koszalin

przemysł kosmiczny po raz pierwszy poważnie

Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym. Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony. Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje prąd elektrycznDodane: 09-10-2019 02:02

Powrót do pełnej wersji: fotowoltaika koszalin